кагу

 • 71гайре — с. иск. 1. Башка, бүтән балта, пычак вә гайре кораллар 2. кис. Үзеннән соңгы сүзгә карата кире кагу кисәкчәсе булып килә:... булмаган, түгел гайре табигый …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 72гыйсьянчылык — XX гас. башында иске тормышка каршы юнәлдерелгән, аны кире кагу, билгесез яңа тормышка омтылу белән характерлы әдәби агым …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 73даң — Зур кыңгырау какканда, авыр металлга бәргәндә ишетелгән һ. б. ш. түбән тонлы көчле тонык тавышны белдерә даң доң барабан кагу …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 74даң-доң — Зур кыңгырау какканда, авыр металлга бәргәндә ишетелгән һ. б. ш. түбән тонлы көчле тонык тавышны белдерә даң доң барабан кагу …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 75дөбердәтү — 1. Дөбердәү тавышы чыгарып шаку, кагу, шапылдату 2 …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 76җавап — 1. Бирелгән сорау буенча нәр. б. аңлату, раслау яки кире кагу тәртибендә әйтелгән сүз. Дәрестә куелган сорау яки бирем буенча укучының укытучы һәм класс алдында сөйләве 2. Үзеңнең барлыгыңны, кайда булуыңны һ. б. белдерү өчен аваз салу, эндәшү 3 …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 77җилпенү — 1. Канат кагу, канатларны җәеп очык китәргә омтылу (кошлар тур.) 2. Гәүдәне җитез генә сикертеп, кошлар җилпенүенә охшаш хәрәкәт ясап кую җиңел генә җилпенеп толыбын киеп куйды 3. Җилләнү (2). Кулларны ашкынып ашкынып болгау, куллар белән төрле… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 78имеш — кис. 1. Теге яки бу хәбәрнең кемнән ишетелгәнлеген һәм аның дөресме түгелме икәнлеген кистереп әйтә алмауны аңлату өчен кулл. 2. Белми дә торам мәгънәсендә кулл. сәгать 12 тулган имеш! 3. и. Төрле хәбәр, кеше сүзе, гайбәт башкалар имешен сөйләмә …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 79инкарь — И. ИТҮ (КЫЛУ) – иск. кит. Кире кагу. Нәр. б. юклыгын раслау …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 80кагылу — 1. (Кагу) 2. Орыну, тию, җиңелчә генә бәрелү 3. Юлдан, баскан, утырган урыннан тайпылу, чыгу 4. Тию, орыну. Берәр нәрсәне үзләштерү, алу 5. Берәр нәрсәгә карау, кагылышлы булу сиңа да кагыла 6. Нәрсәгә дә булса тукталу, искә алу 7. Юл уңаенда… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге